Salaris Berekenen


Hoe wordt het bruto netto maandsalaris berekend ? Welke percentage van je salaris moet je aanhouden om het netto salaris te berekenen?

Bruto Netto Salaris

Het salaris dat je met je werkgever hebt afgesproken als vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt brutoloon genoemd. De werkgever is verplicht is om op het brutoloon premies en belastingen in te houden en deze af te dragen.

Dit zijn inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het gedeelte salaris dat overblijft en op jouw rekening gestort wordt is het nettoloon.

 

Rekenvoorbeeld salaris berekenen

Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen van iemand die € 2500,00 bruto per maand verdient.

Salaris berekenen Bruto-netto ZVW/LH Loon SV
Salaris 2500,00 2500,00 2500,00
Loon SV     2500,00
Premieloon Zvw   2500,00  
  Verg. Zvw inkomensafh. 7,75% 193,75 193,75  
    ——— +  
Loon LH   2693,75  
  Loonheffing 693,16-    
  Zvw inkomensafh. 7,75% 193,75-    
  ——– -/-    
NETTO/TOTAAL 1806,84    
       
Berekeningsgegevens      
  Inkomensafh. arbeidskorting: 131,16    

Het netto maandsalaris bedraagt dus € 1806,84.

Inkomstenbelasting & belastingschijven

In Nederland is iedereen  een inkomen verdient verplicht om hierover belasting te betalen aan de Nederlandse overheid. Het belastbaar inkomen uit werk en woning alsmede je vakantiegeld valt in box 1 van ons boxenstelsel. Box 1 is verdeeld in 4 schijven (sinds 2001). Om het salaris te berekenen wordt elk deel van het inkomen binnen een schijf belast tegen een ander tarief. Dit is een oplopend tarief, hierbij geldt hoe hoger het inkomen, hoe hoger het percentage dat gebruikt wordt om het salaris te berekenen.

Salaris berekenen
Schijf
Belastbaar inkomen
uit werk en woning
Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
tot 65 jaar 65 jaar en ouder
1 t/m € 18.218 33,45% 15,55%
2 van € 18.219 t/m € 32.738 41,95 24,05%
3 van € 32.739 t/m € 54.367 42% 42%
4 € 54.368 en hoger 52% 52%

Voor mensen van 65 en ouder geldt in de schijven 1 en 2 een lager heffingspercentage.

Hoe moet deze tabel gelezen worden ?

Over de eerste € 18.218 betaal je 33,45% belasting. Over de volgende € 14.520 (vanaf € 18.218 tot en met € 32.738) wordt 41,95% belasting geheven. Vervolgens over € 21.629 betaal je 42% belasting. Het resterende belastbaar inkomen, dus elke euro boven € 54.367 euro, wordt belast met 52%.

Om het salaris te berekenen is goed om te weten dat je niet over het gehele inkomen belasting hoeft te betalen. Door aftrek van de wettelijke heffingskorting en arbeidskorting is het feitelijke percentage iets lager.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>